Undervisning

Det vigtigste i min formidling er at det gi´r mening at være deltager.

Min erfaring og viden er bred og derfor tilpasses indhold og længde til det ønskede behov. Der kan være tale om foredrag, temadage eller længere kurser.

Jeg kombinerer ofte fælles oplæg, sammen med andre metoder, for at deltagerne får et fælles afsæt . Oplæggenes form og indhold afhænger af tid, tema og ønsket om forandring.

Derfor veksles der mellem teoretiske oplæg kombineret med deltagernes praksisnære oplevelser.

Desuden gør jeg brug af forskellige tilgange i min formidling – men vægter især at læring skal være udfordrende og sjovt !