Coaching

Coaching er en samtaleteknik og et redskab til den enkelte eller gruppen. Jeg arbejder ofte med udgangspunkt i personligheds testen JTI, som bidrager med en øget indsigt i egen og andres adfærd. Testen er også et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser, både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling.

I coaching bidrager mennesker selv med løsninger og forslag til eventuelle problemstillinger, eller måder hvorpå trivsel og arbejdsopgaver kan forbedres. Fordelen ved coaching er endvidere, at medarbejderen, næste gang vedkommende står i en lignende situation, bedre kan håndtere denne.

Coaching i arbejdsliv har til formål at skabe klarhed for den enkelte leder og – eller medarbejder, samt belyse det interne samarbejde hos en gruppe medarbejdere, i forhold til opgaveløsning, konfliktløsning, teambuilding, uddelegering og overdragelse af arbejdsopgaver.

Coaching er et ideelt værktøj til at afklare og implementere organisationens værdier, vision og mission.

I personlig coaching arbejdes der med redskaber til forandring. I samtalen kastes der lys over de problemstillinger der kan være i en travl hverdag – fokus kan være på arbejdslivet –  måske stress problematikker og det vanskelige ved at skabe sammenhæng mellem arbejds-og privatliv.