Supervision

Supervision gives til den enkelte medarbejder og- eller gruppen. Her kan være fokus på arbejdsrelaterede situationer,  eller sagssupervision. Dialogen vil basere sig på at være  støttende, udviklende og perspektivåbnende.

Kollegial supervision er en særlig aftalt samtaleform med specielle rammer og regler,der giver deltagerne lejlighed til at få sat ord på tanker og oplevelser i relation til sammenhænge i forhold til praksis.
Der skabes rum og tid til, at forholde sig undersøgende og reflekterende til egne arbejdsmæssige problemstillinger.

Kollegial supervision udnytter gruppens fælles ressourcer og giver anledning til fælles indsigt og læring i gruppen.Samtalens udgangspunkt er et problem eller et dilemma – sagen undersøges og behandles med henblik på at åbne for nye måder at forstå på – og give nye handlingsmuligheder.