JTI

JTI – Jungiansk Typeindeks – en personlighedstest .

JTI profilen kan hjælpe med at udvikle personens mindre stærke sider og tydeliggøre de stærke sider som man foretrækker at gøre brug af. JTI  kan således bidrage med at få klarhed over egne præferencer, styrke samarbejdsrelationer, og effektiv kommunikation.

JTI er et værktøj der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på hvilke præferencer vi fortrækker at gøre brug af i vores samvær med andre. JTI er derfor et supplement til at forstå hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper.

Jeg bruger JTI testen som et supplement til at arbejde med personlig udvikling, ledertræning – og udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.